Save the date: event rondom '75 jaar vrijheid'

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 932

Vrijheid wordt ook op Woensdrecht gevierdOp zaterdag 5 oktober organiseert vliegbasis Woensdrecht een groots en bijzonder evenement rondom '75 jaar Bevrijding.'

We blikken terug op de periode 1944/1945 en maken een reis door de tijd tot aan de vliegbasis anno 2019. Een mooie dag voor onze post-actieven, veteranen en voor u allen die Woensdrecht hebben gemaakt tot wat het nu is: de Main Support Base van de luchtmacht.

Noteer 5 oktober alvast in uw agenda. Binnenkort meer!

Veteranenmiddag 13 juli in thema van Slag om de Schelde

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 971

Veteranenmiddag 13 juli in kader van Slag om de ScheldeOp zaterdag 13 juli 2019 komen de veteranen om 14.00u weer bijeen in het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 Bergen op Zoom. Op deze maandelijkse bijeenkomst halen zij onder het genot van en drankje herinneringen op, wisselen ervaringen uit of praten elkaar gewoon weer gezellig bij. Daarbij zijn partners en verdere familieleden altijd welkom.

Dit keer is er een voordracht door Irene van Kemenade in het kader van de slag om de Schelde. Tevens zal Frans de Vos Voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal de festiviteiten die in oktober 2019 plaatsvinden toelichten.

Omdat er voor dit onderwerp een bredere belangstelling is, zijn ook de veteranen van de Brabantse Wal en die van het Korps Commandotroepen uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Om de ruimte goed in te richten is een berichtje met hoe velen u komt op info@veteranenboz.nl voor 1 juli 2019 wel gewenst. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening. Een kleine financiële bijdrage in het spaarvarken is altijd welkom.

Musical Oorlogswinter door Junior Musical Class Roncalli

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 1274

Leerlingen Roncalli maken de Musical oorlogswinter, gratis te bezoeken voor veteranenBevrijding van de Brabantse Wal 75 jaar geleden! Een tijd waarin jongeren níet de vrijheid genoten zoals wij die nu kennen. Om deze jongeren bewust(er) te maken van hun vrijheid vindt op de scholen in en rond Bergen op Zoom een groot aantal activiteiten plaats: Veteraan voor de klas; Stripboek Slag om de Schelde; Faces to graves; Lopen van diverse wandelingen; Herdenking bevrijding; Lichtjesavond et cetera.

Op 13 juni voeren de leerlingen van de Junior Musical Class van de Roncalli sg een semiprofessionele uitvoering van de musical Oorlogswinter op. Deze groep heeft tijdens de opening van het herdenkingsjaar op de Canadese begraafplaats een lied uit Oorlogswinter gezongen. Speciaal worden de veteranen uitgenodigd op de première van dit spektakel: mede dankzij hen kunnen we van onze vrijheid genieten.

Waarom is voor dit verhaal gekozen?
De leerlingen van JMC, begeleid door een professioneel artistiek team, hebben hun tanden in deze musical gezet. Na de vrolijke, komische musicals van Shine en Lang & Gelukkig is Oorlogswinter een voorstelling van een heel ander kaliber. Het verhaal vraagt om geloofwaardig en ingeleefd spel, wat een uitdaging is als je dit niet eerder hebt gedaan en je (gelukkig) geen oorlogsgeweld hebt meegemaakt. Naast repetities op spel, zang en dans wordt er dus ook veel gepraat over hoe jij zou handelen in een oorlog en wat voor gevoel dat oproept. Een bijzonder repetitieproces voor een bijzondere musical in het kader van Eren en Herdenken.

De musical is gebaseerd op het beroemde boek van Jan Terlouw en vertelt over de avonturen die de 15 jarige Michiel meemaakt tijdens de hongerwinter 44-45. Door een samenloop van gebeurtenissen wordt Michiel verantwoordelijk voor de zorg van de gewonde Engelse piloot Jack. Samen met zijn zus Erica probeert hij Jack te verzorgen en terug te brengen naar Engeland. Hoe verder de winter vordert hoe meer Michiel geconfronteerd wordt met de harde werkelijkheid van de oorlog. Want wie kun je nog vertrouwen? Buurvrouw Schafter die altijd alles in de gaten lijkt te hebben en onder een hoedje speelt met de Duitsers? Om de beminnelijke oom Ben die banden heeft met het verzet? Michiel staat voor een aantal lastige keuzes…

U bent van harte uitgenodigd!

Plaats: Aula van Roncalli Sg. Tuinderspad 6, Bergen op Zoom
Datum: 13 juni 19.30 uur Première Musical Oorlogswinter door Junior Musical Class
Kaarten: zijn gratis voor onze veteranen. Reserveren via het sturen van een e-mail naar a.krijnen@roncalli-boz.nl of afhalen bij receptie Roncalli Scholengemeenschap. Graag wel vermelden dat u veteraan bent!

Uitnodiging programma bevrijding 2019

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 1108

Uitnodiging voor de veteranen voor de herdenking van de bevrijding van Bergen op ZoomGeachte Veteraan,

In het najaar van 2019 is het 75 jaar geleden dat het zuiden van Nederland werd bevrijd van het nazi-regime. Samen met partners in de provincie Zeeland en de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Tholen en de aldaar georganiseerde veteranen trekt de gemeente Bergen op Zoom op om deze mijlpaal in de geschiedenis onder de aandacht te brengen van het grote publiek. De activiteiten die daarvoor zijn ontwikkeld stellen de Slag om de Schelde centraal. Deze strijd, die een beslissende invloed had op het einde van de tweede wereldoorlog in Europa, werd in Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant gevoerd van september 1944 tot eind november van dat jaar.

Programma
De nadruk van het programma ligt in het weekend van 25 tot en met 27 oktober. In de avond van 25 oktober verzorgt het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een concert waarin het dan nieuwe, op 75 jaar bevrijding afgestemde, programma wordt uitgevoerd. Op 26 oktober vinden op een vroeg tijdstip de plechtigheden plaats bij de herdenkingsmonumenten in Bergen op Zoom en op de Britse Begraafplaats. Later in de ochtend leidt een toertocht met historische militaire voertuigen vanuit zowel het Zeeuwse Nieuwdorp, als ook Putte en Steenbergen naar Bergen op Zoom. Hier gaat de toertocht over in een defilé door het oude centrum van Bergen op Zoom. In de namiddag ie er een taptoe waaraan militaire en civiele korpsen deelnemen. Op zondag 27 oktober vindt een oecumenische dienst plaats in de Gertrudiskerk, gevolgd door de herdenking van de gevallenen op het Canadese Ereveld. Afsluitend wordt een receptie gehouden in het Markiezenhof.

Lustrumjaar
Vanwege het lustrumjaar zullen meer dan voorheen vele Canadese en Nederlandse autoriteiten en genodigden de verschillende evenementen bijwonen. Het is daarom noodzakelijk de deelname van de veteranen aan de activiteiten in kaart te brengen, ook om de hen toekomende plaats zeker te stellen. Voor het concert op 25 oktober wordt gewerkt met een voorinschrijving. Voor het bijwonen van het concert wordt een bijdrage van € 7,50 per persoon gevraagd. Daarvoor krijgt u een zitplaats en een consumptie in de pauze aangeboden en wordt € 5 euro wordt gestort in het fonds voor de realisatie van het Informatiecentrum Erevelden Bergen op Zoom. U kunt tot 15 april 2019 op info@veteranenboz.nl het aantal gewenste plaatsen opgeven; de betaling daarvoor graag voor dezelfde datum op NL 68 RABO 0305 1436 62 t.n.v. Stichting VOC Bergen op Zoom o.v.v. concert 25 oktober. Op een later moment worden vrije zitplaatsen aangeboden door Lyons Club Scaldis met daarin inbegrepen een bijdrage aan het Informatiecentrum. Prijs daarvan is nu nog onbekend, bovendien zijn dat plaatsen buiten het voor veteranen en officiële genodigden gereserveerde gedeelte in de zaal.

Defilé 
Het defilé op 26 oktober vangt aan bij het Arsenaal en eindigt op de grote markt, een afstand van 2 1/2 km.. Aan het defilé nemen vertegenwoordigers van de krijgsmachtdelen, veteranen, buitenlandse militairen en diverse militaire en burgermuziekgezelschappen deel. Het defilé wordt op de Grote Markt afgenomen door prominente vertegenwoordigers van Canada, Defensie, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en een aantal gemeenten in de regio. Voor deelname aan het veteranendetachement is vereist dat u in het tempo van 108 passen per minuut kunt meemarcheren en is veteranentenue of passende donkere kleding voorgeschreven. U kunt u zich voor deelname tot 1 oktober 2019 opgeven op hetzelfde e-mail adres. Mocht u fysiek niet in staat zijn om mee te lopen maar er toch graag bij wilt zijn kunt u uw wens op hetzelfde e-mail adres kenbaar maken.

De deelname aan de herdenkingsplechtigheden bij de monumenten in Bergen op Zoom en op het Britse Ereveld op 26 oktober is, evenals aan de herdenking op het Canadese Ereveld op 27 oktober vrij. Mocht u in het veteranendetachement willen staan, geldt het hierboven beschreven tenue. Tijdstippen van deze plechtigheden worden tijdig in de pers en de huis aan huis bladen bekend gesteld.

Voor het tijdig geven van nadere informatie is het nodig dat u uw e-mail adres opgeeft, eveneens op info@veteranenboz.nl Ook zullen toekomstige mailings aan de veteranen van Bergen op Zoom e.o. uitsluitend per e-mail plaatsvinden en, om de privacy te waarborgen, als BCC worden verzonden. Indien u informatie per post wilt blijven ontvangen gelieve u dat kenbaar te maken aan de secretaris Stichting VOC, P.E. Kelling, Boerevest 26, 4611 EP Bergen op Zoom. Ook de hierboven vermelde opgave tot deelname aan concert en/of defilé kunt u, indien u niet over e-mail beschikt, naar dit adres zenden.
Wij zijn ons ervan bewust dat wij u al in een zeer vroeg stadium vragen om uw belangstelling kenbaar te maken. Dit is echter nodig om te verzekeren dat u plaatsen krijgt toegewezen die bij passen bij uw welverdiende status van veteraan.

Voor eventuele nadere vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Stichting VOC, telefoon 06 10279357, info@veteranenboz.nl 
Uw reactie zien wij graag tegemoet,
Hoogachtend,

De Voorzitter van Stichting VOC
Generaal-majoor KLu b.d. F.P. Schulte

Bezoek Luchtmachtdagen 2019 Volkel

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 1692

Luchtmachtdagen Volkel 2019Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum is voornemens om op zaterdag 15 juni de open dag Luchtmacht te bezoeken. Dit wordt georganiseerd voor de veteraan, familieleden worden ook uitgenodigd mee te komen. Dit past tevens in ons nieuwe beleid om de tweede zaterdag van de maand meer inhoud te geven en bovendien de activiteiten op een breder publiek te richten.

Tijdens de Luchtmachtdagen toont de Koninklijke Luchtmacht zich op spectaculaire wijze aan het Nederlandse volk middels vliegshows en de static show. De Luchtmachtdagen zijn ook echte open dagen en bieden een 'blik in de keuken' van de Luchtmacht. Personeel van de Luchtmacht is aanwezig om alle vragen die de bezoekers hebben te beantwoorden. De Luchtmachtdagen vinden plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 en vinden plaats in Volkel (Noord-Brabant).


Datum zaterdag 15 juni 2019
Vertrek Bus: plein 13 te Bergen op Zoom 08:30 uur.
Retour vanuit Volkel 15:30 uur

Er is al toestemming dat onze bussen de vliegbasis Volkel op mogen. Echter voor personen die slecht ter been zijn is dit evenement minder geschikt. Opgave dient te geschieden voor 15 mei 2019 d.m.v. een e-mail onder opgave met hoeveel personen u meegaat. Dit sturen naar info@veteranenboz.nl.

Aan deelname zijn geringe kosten verbonden;
5 Euro per persoon voor de busreis.
2,50 Euro voor kinderen t/m 12 jaar

Totaalbedrag dient u over te maken naar: penningmeester SVOC:
Rek nr. NL 68 RABO 0305 1436 62 tnv Stichting VOC Bergen op Zoom

F.P. Schulte, Voorzitter SVOC.

Door het gebruik van cookies kunnen we je beter van dienst zijn. Accepteer de cookies om optimaal van onze diensten gebruik te maken.
Meer informatie Ok Weiger