Musical Oorlogswinter door Junior Musical Class Roncalli

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 1387

Leerlingen Roncalli maken de Musical oorlogswinter, gratis te bezoeken voor veteranenBevrijding van de Brabantse Wal 75 jaar geleden! Een tijd waarin jongeren níet de vrijheid genoten zoals wij die nu kennen. Om deze jongeren bewust(er) te maken van hun vrijheid vindt op de scholen in en rond Bergen op Zoom een groot aantal activiteiten plaats: Veteraan voor de klas; Stripboek Slag om de Schelde; Faces to graves; Lopen van diverse wandelingen; Herdenking bevrijding; Lichtjesavond et cetera.

Op 13 juni voeren de leerlingen van de Junior Musical Class van de Roncalli sg een semiprofessionele uitvoering van de musical Oorlogswinter op. Deze groep heeft tijdens de opening van het herdenkingsjaar op de Canadese begraafplaats een lied uit Oorlogswinter gezongen. Speciaal worden de veteranen uitgenodigd op de première van dit spektakel: mede dankzij hen kunnen we van onze vrijheid genieten.

Waarom is voor dit verhaal gekozen?
De leerlingen van JMC, begeleid door een professioneel artistiek team, hebben hun tanden in deze musical gezet. Na de vrolijke, komische musicals van Shine en Lang & Gelukkig is Oorlogswinter een voorstelling van een heel ander kaliber. Het verhaal vraagt om geloofwaardig en ingeleefd spel, wat een uitdaging is als je dit niet eerder hebt gedaan en je (gelukkig) geen oorlogsgeweld hebt meegemaakt. Naast repetities op spel, zang en dans wordt er dus ook veel gepraat over hoe jij zou handelen in een oorlog en wat voor gevoel dat oproept. Een bijzonder repetitieproces voor een bijzondere musical in het kader van Eren en Herdenken.

De musical is gebaseerd op het beroemde boek van Jan Terlouw en vertelt over de avonturen die de 15 jarige Michiel meemaakt tijdens de hongerwinter 44-45. Door een samenloop van gebeurtenissen wordt Michiel verantwoordelijk voor de zorg van de gewonde Engelse piloot Jack. Samen met zijn zus Erica probeert hij Jack te verzorgen en terug te brengen naar Engeland. Hoe verder de winter vordert hoe meer Michiel geconfronteerd wordt met de harde werkelijkheid van de oorlog. Want wie kun je nog vertrouwen? Buurvrouw Schafter die altijd alles in de gaten lijkt te hebben en onder een hoedje speelt met de Duitsers? Om de beminnelijke oom Ben die banden heeft met het verzet? Michiel staat voor een aantal lastige keuzes…

U bent van harte uitgenodigd!

Plaats: Aula van Roncalli Sg. Tuinderspad 6, Bergen op Zoom
Datum: 13 juni 19.30 uur Première Musical Oorlogswinter door Junior Musical Class
Kaarten: zijn gratis voor onze veteranen. Reserveren via het sturen van een e-mail naar a.krijnen@roncalli-boz.nl of afhalen bij receptie Roncalli Scholengemeenschap. Graag wel vermelden dat u veteraan bent!

Bezoek Luchtmachtdagen 2019 Volkel

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 1772

Luchtmachtdagen Volkel 2019Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum is voornemens om op zaterdag 15 juni de open dag Luchtmacht te bezoeken. Dit wordt georganiseerd voor de veteraan, familieleden worden ook uitgenodigd mee te komen. Dit past tevens in ons nieuwe beleid om de tweede zaterdag van de maand meer inhoud te geven en bovendien de activiteiten op een breder publiek te richten.

Tijdens de Luchtmachtdagen toont de Koninklijke Luchtmacht zich op spectaculaire wijze aan het Nederlandse volk middels vliegshows en de static show. De Luchtmachtdagen zijn ook echte open dagen en bieden een 'blik in de keuken' van de Luchtmacht. Personeel van de Luchtmacht is aanwezig om alle vragen die de bezoekers hebben te beantwoorden. De Luchtmachtdagen vinden plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni 2019 en vinden plaats in Volkel (Noord-Brabant).


Datum zaterdag 15 juni 2019
Vertrek Bus: plein 13 te Bergen op Zoom 08:30 uur.
Retour vanuit Volkel 15:30 uur

Er is al toestemming dat onze bussen de vliegbasis Volkel op mogen. Echter voor personen die slecht ter been zijn is dit evenement minder geschikt. Opgave dient te geschieden voor 15 mei 2019 d.m.v. een e-mail onder opgave met hoeveel personen u meegaat. Dit sturen naar info@veteranenboz.nl.

Aan deelname zijn geringe kosten verbonden;
5 Euro per persoon voor de busreis.
2,50 Euro voor kinderen t/m 12 jaar

Totaalbedrag dient u over te maken naar: penningmeester SVOC:
Rek nr. NL 68 RABO 0305 1436 62 tnv Stichting VOC Bergen op Zoom

F.P. Schulte, Voorzitter SVOC.

Nieuwjaarstoespraak 2019 Frans Peter Schulte!

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 1059

fireworks-846063 640Dames en Heren, goedemiddag. Fijn om u in ons midden te zien. Allereerst wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2019 toe.

Als Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum stonden wij het afgelopen jaar stil bij ons tienjarig bestaan. Bij het opzetten van die evenementen kregen wij de nodige steun van personen buiten onze organisatie. Velen van hen zijn hier aanwezig en ik wil nogmaals onze erkentelijkheid uitpreken voor de verleende hulp. Het jaar kreeg een waardige afsluiting door de deelname van ons veteranen aan het wondermooie initiatief van de “Lichtjes bij alle oorlogsgraven”.

Daarmee zijn we, evenals bij het concert in april en de landmachtdag in mei, begonnen met een transitie in ons optreden die we in de toekomst verder willen uitwerken. De nadruk in het verleden lag op evenementen VOOR de veteranen en deelname aan plechtigheden. Voor de toekomst willen we ons meer richten op een breder publiek, vooral jongeren, en daarbij de boodschap uitdragen dat vrijheid een werkwoord is, dus meer activiteiten DOOR de veteranen.

Dit jaar zal de nadruk uiteraard liggen op deelname aan de evenementen in het kader van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal en Slag om de Schelde. Contact met de Stichting Bevrijding Brabantse Wal is reeds daarover gelegd, ook heeft coördinatie met de veteranen van Woensdrecht en Steenbergen al plaatsgevonden. Zo zullen de veteranen één detachement vormen bij het defilé op 26 oktober. Ook de burgemeesters van Woensdrecht en Steenbergen, die evenals onze burgemeester ons veteranen een warm hart toedragen, ondersteunen deze samenwerking, zo is mij deze week gebleken. Evenals in 2014 zullen de veteranen in de avond van 25 oktober een concert aanbieden van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij ook dit keer weer Canadese genodigden aanwezig zullen zijn.

Bij onze maandelijkse bijeenkomsten, op de tweede zaterdag van de maand, hier in het Zwijnshoofd streven we om eens per kwartaal een voordracht te laten houden die een breder en jonger publiek aanspreekt. Daarnaast willen we de communicatie met de veteranen intensiveren en onze website beter gaan onderhouden zodat ook daarmee een breder publiek wordt geïnformeerd.

Genoeg goede voornemens dus. Nu nog de uitvoering. We gaan ervoor en hopen, evenals in het verleden, op uw steun te mogen rekenen. Daarop en op de net behaalde gouden medaille allround op het Europees kampioenschap door Antionette de Jong proost ik op. Santé!

Bijeenkomst VOC op 9 maart met als thema onderzeeboten

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 954

Damen Naval Shipbuilding zal een presentatie geven bij het VOCOp zaterdag 9 maart komen de veteranen om 14.00u weer bijeen in het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18 Bergen op Zoom. Op deze maandelijkse bijeenkomst halen zij onder het genot van en drankje herinneringen op, wisselen ervaringen uit of praten elkaar gewoon weer gezellig bij. Daarbij zijn partners en verdere familieleden altijd welkom.

Dit keer is er ook een voordracht door een vertegenwoordiger van Damen Schelde Naval Shipbuilding. Deze vertelt over de nieuwbouwplannen van de Koninklijke Marine en de rol die Damen daarin hoopt te kunnen spelen. Ook de plannen voor de nieuw te bouwen onderzeeboten komen daarbij aan de orde.

Omdat er voor dit onderwerp een bredere belangstelling is, zijn ook de veteranen van de Brabantse Wal en die van het Korps Commandotroepen uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Om de ruimte goed in te richten is een berichtje met hoe velen u komt op info@veteranenboz.nl voor 2 maart wel gewenst.
Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening. Een kleine financiële bijdrage in het spaarvarken is altijd welkom.

Veel aandacht voor aankomende activiteiten SVOC

  • Categorie: Nieuws
  • Hits: 2586

Veel aandacht voor de presentatie van SVOC in Het ZwijnshoofdMaandag 26 maart presenteerde het bestuur van Stichting Veteranen Ontmoetings Centrum zichzelf in Het Zwijnshoofd aan de regionale pers. In de presentatie was er niet alleen aandacht voor het SVOC zelf, maar ook voor de aankomende activiteiten.

Jubileumconcert
Om het tien jarige jubileum van het SVOC te vieren, vindt er op 7 april een bijzonder concert plaats in De Maagd. Deze avond treedt de fanfare Bereden Wapens op met het Tour of Duty Concert in De Maagd. Het optreden belooft een knallend concert met een strakke band, twee vocalisten en bijbehorende videobeelden. Bezoekers worden voor aanvang van het optreden ontvangen met een erehaag en krijgen een witte anjer opgespeld, hét symbool van de veteranen.

Landmachtdagen
Het is niet de enige bijzondere activiteit die er dit jaar plaats vindt in samenwerking met het SVOC. Zo vinden er later dit jaar regionale landmachtdagen in Bergen op Zoom plaats, waarbij 10.000 tot 15.000 bezoekers verwacht worden. Meer info hierover volgt.

Kaarten voor 'Tour of Duty' zijn verkrijgbaar via: https://www.demaagd.nl/programma/tour-of-duty-in-concert-svoc/07-04-2018-20-00.

Deze berichten verschenen in de media naar aanleiding van de bijeenkomst:
In de Buurt Bergen op Zoom
BNDeStem
Internetbode / De Bode
Artikel 2 In de Buurt Bergen op Zoom
Artikel 2 in BN/DeStem

Door het gebruik van cookies kunnen we je beter van dienst zijn. Accepteer de cookies om optimaal van onze diensten gebruik te maken.
Meer informatie Ok Weiger